Domov / Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Splošni pogoji

Podjetje Infincube d.o.o. si pridržuje pravico o posodabljanju Pogojev uporabe brez vnaprejšnjega obvestila uporabnikom spletnih strani www.gedaxa.si. Datum zadnje spremembe: 25. 5. 2018.

Uporaba spletne strani, storitev in produktov Gedaxe je dovoljena. Prepovedana pa je kakršnakoli naklepna ali malomarna škodljiva raba strani. Kot škodljivo se šteje vsako dejanje, ki povzroča škodo podjetju Infincube ali pa Gedaxi. Podjetje si pridržuje pravico, da samo določa, kaj je škodljivo dejanje in samo presodi relevantno sankcioniranje.

Podjetje ne odgovarja za nedelovanje strani ali netočnost in neažuriranost informacij. Seveda se pa trudimo, da ne bi prišlo do izpada dostopa do spletne strani in bi vse vsebine bile ažurirane in točne.

Pogoji uporabe

Z uporabo spletne strani www.gedaxa.si se strinjate s pogoji uporabe, razen kjer je izrecno drugače napisano.

Avtorske pravice in intelektualna lastnina

Spletna stran www.gedaxa.si z njenimi podstranmi in vsebino (besedila, slike, grafike, oblikovanje, idejna zasnova, celostni izgled in druge - ne izrecno navedene - prvine), storitve, ki jih nudimo, programi, ki podpirajo tako spletno stran kot njene funkcionalnosti, in storitve povezane z njo so izključna intelektualna last in avtorska pravica podjetja Infincube d.o.o.

Zakaj vas ogovarjamo v legalnem jeziku? Gedaxa je plod trdega in dolgega dela zavzetih posameznikov na Infincube-u, ki so se svoj trud vložili, da bi bil končni produkt čimboljši. Zdi se nam prav, da se to delo prepozna tudi pravno in se zaščiti. Ne želimo si, da bi kakšen uporabnik ali obiskovalec spletne strani nepooblaščeno uporabljal, prenašal ali na drug način uporabil vsebine iz prvega odstavka v svojo ali tujo korist brez izrecnega privoljenja Infincube d.o.o.

Varovanje osebnih podatkov

Vaša zasebnost je za nas pomembna. Cenimo tako vaše zaupanje kot transparentnost delovanja podjetja, zato vas želimo obvestiti, kako varujemo vaše podatke. infincube d.o.o. avtomatsko zbira le neosebne podatke o uporabi spletnega mesta: katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani, koliko časa obiskovalci ostanejo na neki strani. Ker cenimo vašo zasebnost se pri zbiranju podatkov na spletnem mestu omejujemo samo na tiste vrste podatkov, ki NE omogočajo prepozavo osebe, z izjemo kontaktnih obrazcev in pogovorov v živo (live chat). Vse zbrane informacije so anonimizirane (npr. IP naslov obiskovalcev). Spletno mesto uporablja piškotke, ki služijo kot pomoč pri analizi uporabe strani. Vse osebne podatke, ki jih infincube d.o.o. pridobi preko spletnih obrazcev so namenjeni izključno za rabo infincube d.o.o., in jih infincube d.o.o. varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Za podrobnosti glede obdelovanja vaših osebnih podatkov si oglejte informacijo o obdelavi osebnih podatkov

Informacija o obdelavi osebnih podatkov

V infincube d.o.o. spoštujemo pravico do zasebnosti posameznikov. S temi informacijami vas želimo seznaniti, da kot upravljavec z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR) in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Vaše podatke hranimo in obdelujemo za namen priprav odgovorov v primeru izpolnjenih obrazcev ali kakšne druge oblike komunikacije, ki si jo izberete (npr. pogovor v živo ali povratni klic). Pri tem skrbno upoštevamo vašo pravico do zasebnosti in želimo, da ste seznanjeni z vašimi pravicami in o obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas.

Upravljavec osebnih podatkov je infincube d.o.o., Cesta v Gorice 34B, 1000 Ljubljana. Do osebnih podatkov poleg pooblaščenih zaposlenih v infincube d.o.o. dostopajo in jih obdelujejo tudi skrbno izbrani zunanji izvajalci storitev oziroma obdelovalci, ki so z nami sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov in jih obvezujejo enaka načela in pravila spoštovanja zasebnosti. Od obdelovalcev zahtevamo, da osebne podatke obdelujejo v skladu z načeli in ob izvajanju tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki jih določata GDPR in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov.

Podatki, ki se obdelujejo so vaši osebni podatki, ki jih vpišete pri izpolnjevanju kontaktnih obrazcev (npr. kontaktni obrazec, obrazec za povratni klic ali forma za inicializacijo spletnega pogovora).

E-mail

Vaš email beležimo v petih primerih:

 • Kontaktni obrazec (Vpis vašega e-maila v podstrani Kontakt)
 • Pogovor v živo (Vpis vašega e-maila za začetek pogovora v živo)
 • Zahteva za povraten klic
 • Vstop v demo Gedaxe
 • Naročilo na novice

Email beležimo med kontakti, pri naročanju na novice, pri pogovoru v živo in pri zahtevi za povraten klic, da vam lahko posredujemo željene vsebine (odgovor na email, vprašanje ali novico).

Za vstop v demo Gedaxe beležimo email, da lahko nadziramo in preprečimo potencialno zlorabo Gedaxe.

Vašega emaila ne delimo s tretjimi osebami.

Če se želite odstraniti iz mailing liste, lahko to naredite na dnu vsakega emaila, ali pa nam pošljete email s predmetom "Odjava emaila" na info@gedaxa.si.

Telefonska številka

V primeru, da naročite povratni klic preko obrazca, beležimo telefonsko številko, da lahko vrnemo klic. Telefonske številke ne delimo s tretjimi osebami.

Za osebni podatek velja katerakoli informacija v zvezi z vami, kot je na primer vaše ime in priimek, naslov, pošta, datum rojstva, davčna številka, elektronski naslov, telefonska številka, ter tudi vsi drugi podatki, ki lahko opredelijo identiteto posameznika in ki se nanašajo nanj.

Vaše podatke obdelamo za pripravo odgovorov kontaktnih obrazcev na gedaxa.si.

Dostop do vaših osebnih podatkov in popravek netočnih podatkov

Na vašo zahtevo smo vam dolžni posredovati informacijo o tem, katere vaše osebne podatke obdelujemo in s kakšnim namenom. Te podatke smo dolžni posredovati v razumnem času in na jasen način. Dolžni smo tudi pojasniti vsakega od načinov in vsak namen obdelave osebnih podatkov posameznika. Kot posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo in ki jih obdelujemo, imate pravico do popravka osebnih podatkov, če so napačni, zastareli ali kakorkoli drugače neresnični ali neustrezni. O popravku podatka vas obvestimo skladno z zakonodajo.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od nas zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z njim, če:

 • Niso več relevantni za pogoje, pod katerimi so bili zbrani
 • Posameznik umakne svojo privolitev
 • Procesiranje podatkov nima pravne podlage (npr., niste privolili v to)
z izjemo zakonsko določenih namenov obdelave osebnih podatkov.

Pravica do dostopa in prenosljivosti osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme informacijo o tem, kako obdelujemo osebne podatke, ki jih je posredoval. Hkrati lahko zahteva prenos oziroma izvoz svojih osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki. Te podatke smo dolžni posredovati v razumnem času in na jasen način.

Pravica do omejitve obdelovanja podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima brezpogojno pravico omejiti obdelovanje svojih podatkov. Skrbimo, da podatke ne obdelujemo, skladno s principi spoštovanja zasebnosti, razen, ko je to nujno (npr. kontakt).

Pravica do pritožbe

Posameznik ima pravico do pritožbe na vsako obdelovanje podatkov. Prosim poglejte oddelek Kam nam lahko pišete, vložite zahtevo ali pritožbo glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki? v Splošnih pogojih za informacije o naslovniku pritožbe.

Osebne podatke, ki jih prejmemo preko spletnih obrazcev za kontaktiranje se pošljejo na e-poštni naslov, do katerega imajo dostop samo pooblaščene zaposlene osebe v infincube, d.o.o. in jih hranimo do izbrisa sporočila.

Učinkovito varovanje in zaščita vaših osebnih podatkov nam veliko pomeni, zato smo sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje vaših osebnih podatkov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo ali obdelavo, vključno z:

 • načelom najmanjšega obsega podatkov in obdelave na anonimizirani osnovi, če je to mogoče (npr. v primeru spletnih obiskov);
 • usposabljanjem naših zaposlenih in zunanjih sodelavcev o pomembnosti zaupnosti in ohranjanju zasebnosti in varnosti vaših podatkov;
 • sprejemom ustreznih disciplinskih ukrepov za uveljavljanje odgovornosti naših zaposlenih in zunanjih sodelavcev;
 • stalnim in celovitim posodabljanju in preizkušanju naše varnostne tehnologije in ukrepov;
 • skrbno in odgovorno izbiro naših zunanjih partnerjev (obdelovalcev);
 • uporabo varnih strežnikov za shranjevanje vaših osebnih podatkov;
 • uporabo kriptirane povezave za pošiljanje podatkov.

Zavezujemo se, da bomo osebne podatke obdelovali tako, da bomo zagotovili ustrezno varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo in nenamerno izgubo z ustreznimi ukrepi v skladu z zakonodajo.

Vaše zahteve v zvezi z vašimi pravicami v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ali vaše pritožbe glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki nam lahko sporočite:

 • na našo telefonsko številko 01 430 4174,
 • na naš naslov Infincube d.o.o., Cesta v Gorice 34B, 1000 Ljubljana,
 • Preko elektronske pošte na e-naslov info@gedaxa.si.

Zavezujemo se, da bomo osebne podatke obdelovali tako, da bomo zagotovili ustrezno varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo in nenamerno izgubo z ustreznimi ukrepi v skladu z zakonodajo.

Ta Informacija o obdelavi osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, pri čemer vedno velja zadnja veljavna verzija, kar je razvidno iz datuma sprejetja zadnje veljavne verzije.

Vsakokrat veljavna verzija Informacije o obdelavi osebnih podatkov je objavljena na spletni strani www.gedaxa.si/pogoji-uporabep. Ta Informacija o obdelavi osebnih podatkov je veljavna od 25. 5.2018 dalje.

Piškotki

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih pošilja spletno mesto in se shranjujejo v spletni brskalnik (napravo), ki do spletnega mesta dostopa. Uporabljajo se z namenom doseganja boljše uporabniške izkušnje. Z njihovo pomočjo si vas spletno mesto "zapomni" za čas obiska (sejni piškotki) ali v primeru ponovnega obiska (persistenčni piškotki). Ko se naprava vrne ne spletno mesto, se podatki, shranjeni v piškotku, lahko posredujejo nazaj k spletnemu mestu.

Piškotke lahko nastavi spletno mesto, ki ste ga obiskali (first party cookies), lahko pa jih nastavijo druga spletna mesta/storitve, ki prikazujejo vsebino na strani, ki si jo ogledujete (third party cookies) - npr. Google analytics.

Delamo statistične analize skupin obiskovalcev, da identificiramo in izboljšujemo primere najbolj pogoste uporabe. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika. Tako na primer vemo, da si 87% obiskovalcev ogleda podstran “funkcionalnosti -> proizvodnja”, ne vemo pa, kdo so ti, ki se zanimajo za uporabo Gedaxe v svoji proizvodnji.

Če povzamemo: piškotki nam povedo, kako narediti spletno stran čimboljšo in uporabno za vas. Ne omogočajo pa nam, da bi vedeli kdo ste. Če pa bi si želeli stopiti ven iz spletne anonimnosti in bi želeli stopiti v stik z nami, to vsekakor lahko. Veseli bomo, če nas kontaktirate tukaj.

Opis uporabljenih piškotkov:

Nujno potrebni piškotki
Nekateri piškotki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. Taki piškotki obiskovalcu omogočajo nemoteno uporabo spletnega mesta. Brez teh piškotkov spletno mesto ne bi delovalo pravilno.
constentPiškotek, kamor shranimo podatek, da je uporabnik sprejel politiko piškotkov, da ni potrebno ponovno opozarjanje na Politiko piškotkov. Čas trajanja piškotka je 1 leto.
PH_HPXY_CHECK, PHPSESSIDTa piškotek je začasni sejni piškotek, ki je potreben za delovanje vmesnika te strani. Ko uporabnik zapre brskalnik, se piškotek izbriše.

Performančni piškotek
Piškotki, ki jih uporabljamo za namen izboljševanja uporabniške izkušnje. Informacije, ki jih pridobimo s piškotki, nam pomagajo razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno mesto in na podlagi le teh se odločamo o funkcionalnih in vsebinskih prilagoditvah.
_gatPiškotki zunanjega ponudnika Google Analytics z namenom statističnega spremljanja spletne strani. Čas trajanja piškotka je 1 minuta.
_gaPiškotki zunanjega ponudnika Google Analytics z namenom statističnega spremljanja spletne strani. Čas trajanja piškotka je 2 leti.
_gidPiškotki zunanjega ponudnika Google Analytics z namenom statističnega spremljanja spletne strani. Čas trajanja piškotka je 24 ur.