Proizvodnja

Proizvodnja povezana z drugimi funkcionalnostmi za učinkovito, pregledno in hitro delovanje. Sledite poteku proizvodnje po korakih preko šifrantov, operacij, procesov in strojev ter nadzorujte stopnjo realizacije preko delovnih nalogov.

Od enostavne do kompleksne

Gedaxa se prilagaja potrebam vaše proizvodnje in omogoča tako enostavno kot večnivojsko proizvodnjo preko delnih delovnih nalogov in gibke konstrukcije procesov proizvodnje.

Podrobno

Nadzor nad proizvodnjo

V nadzorni plošči lahko hitro vidite, katera tekoča opravila trenutno potekajo ter v koledarju pregledate roke naročil, dobav in vzdrževanja strojev. Preko delovnih nalogov dobite vpogled, na kateri točki je proizvodnja in kolikšen del delovnega naloga je že bil opravljen. Celoten projekt od ponudbe do končanega izdelka lahko vodite v Časovnici naročil.

Podrobno

Šifranti

Šifrante dodajate s prednastavljenimi šiframi, ki odražajo potrebe industrije: izdelki, polizdelki, materiali, orodja, stroji, kontrolna sredstva, pripomočki, pisarniška oprema, embalaža in storitve. Hkrati lahko vodite šifrante preko svojih šifer, ki jih poljubno nastavite. Šifrante sistem vodi glede na dimenzije (kg, l, m, enota), za bolj učinkovito (raz)skladiščenje in proizvodnjo.

Podrobno

Operacije in procesi

Enostavno izdelate standardne operacije v podjetju. Gedaxa je dovolj fleksibilna, da lahko operacije izdelate za različne nivoje kompleksnosti, od čiščenja do visoko tehnoloških operacij. Procese v vaši proizvodnji določite preko operacij in šifrantov. Pregleden grafični vmesnik vam omogoča, da zgradite procese različnih zahtevnosti in v njih integrirate šifrante. Gedaxa omogoča izgradnjo tako enostavnih kot kompleksnih procesov (npr. paralelni procesi, procesi s številnimi koraki, itd.).

Podrobno

Nivojska sestavnica

V Gedaxi izdelamo sestavnico glede na podatke v naši bazi šifrantov. Proizvodnja izdelka rezervira material za proizvodnjo iz skladišč glede na sestavnico.

Podrobno

Izmet in zastoji

Funkcionalnost je še v razvoju, a vam bo omogočala, da beležite koliko materiala je tekom proizvodnje postalo izmet in zakaj se je zgodil odpad materiala. Poleg tega lahko prijavite zastoje na strojih in razloge za zastoj, ki se beležijo v analitiki.

Podrobno

Delovni nalogi

Vsako potrjeno naročilo realiziramo skozi delovni nalog. Delovni nalog avtomatično rezervira material v skladišču glede na nivojsko sestavnico proizvedenega izdelka. Gedaxa izračuna trajanje in predvideni strošek realizacije delovnega naloga glede na definirane operacije, procese in cikle. Nanj razporedimo delavce skladno z izmenami, v katerih delajo, in stroje glede na njihovo zasedenost. Gedaxa omogoča razbitje delovnega naloga na delne delovne naloge za vodenje kompleksnejših procesov.

Podrobno

Stroji

Grafični prikaz trenutne, pretekle in napovedane zasedenosti vseh strojev, omogoča bolj optimalno upravljanje. Z definicijo (trajanja in cene) strojnega cikla lažje sledimo izkoriščenosti in amortizaciji strojev. Gedaxa omogoča tudi pregled trenutnega in bodočega vzdrževanja vaših strojev ter poenostavi načrtovanje vzdrževanja.

Podrobno