Skladiščenje

V par klikih preglejte, kateri material je na zalogi, v katerem skladišču in kdaj prispe naslednja dobava. Sistem avtomatično rezervira material za projekte, pripravi nivojsko sestavnico in skladišči končane izdelke ter izmet.

Šifranti materiala in (pol)izdelkov

Vsak material, izdelek in polizdelek se vodi pod svojo šifro. Gedaxa beleži merske enote šifrantov v metrih, litrih, kilogramih ali preprosto enotah za lažje preračunavanje porabe in proizvodnje šifrantov znotraj procesov.

Podrobno

Pregled nad zalogami, naročili in rezervacijami

Gedaxa omogoča dva vpogleda v zaloge: po šifrantih in po skladiščih. Tako vedno veste koliko materiala imate na voljo in kje se ta material nahaja. Dodatno nam Gedaxa omogoča, da za vsak šifrant takoj vidimo, koliko ga je na zalogi, koliko ga pričakujemo iz naročil dobaviteljem in koliko ga je rezerviranega za (pol)izdelke naročnikom. Tako hitro predvidite, kdaj bo zmanjkalo materiala in ga bo potrebno ponovno naročiti.

Podrobno

Skladišča

V sistemu se avtomatično beleži skladišče pričakovanega materiala za dobavo in skladišče rezerviranega materiala za proizvodnjo. V skladišču rezerviranega materiala se začasno beležijo končani produkti. Sami pa lahko naredimo poljubno število skladišč. Šifrante lahko razskladiščimo z enostavnim grafičnim vmesnikom.

Podrobno

Hitra inventura

V štirih klikih do inventure. Gedaxa črpa podatke o zalogah šifrantov iz baze podatkov. Pred zaključkom inventure lahko ročno dodajamo in urejamo šifrante v izbranem skladišču. Popis materiala in zalog lahko izvozimo tudi v PDF obliki.

Podrobno

Avtomatična rezervacija materiala

Material se avtomatično beleži v skladišču iz vnesene dobavnice. Ko začnemo nov projekt se preko nivojske sestavnice material rezervira iz željenega skladišča.

Podrobno

Nivojska sestavnica

Nivojsko sestavnico določimo v količini materiala znotraj procesov izdelave (pol)izdelka. Vsakič, ko odobrimo nov proizvodni projekt, se potreben material za njegovo izdelavo avtomatično rezervira glede na sestavnico v skladišče rezerviranega materiala.

Podrobno

Izmet

Odpadni material, ki je nastal v proizvodnji, se bo avtomatično zabeležil v sistemskem skladišču. Funkcionalnost je v razvoju, a vam bo omogočala upravljanje izmeta, za zmanjšanje stroškov podjetja (npr. skozi ponovno uporabo v drugem procesu ali zmanjšanje izmeta skozi optimizacijo procesov).

Podrobno

Preskladiščenje materiala

Material preskladiščimo v nekaj klikih. Z uporabo vnosne forme, kjer izberemo material iz šifrantov in njegovo količino, se prikaže grafični vmesnik. V njem s potegom in spustom materiala preprosto preskladiščimo material iz enega skladišča v drugega.

Podrobno